Dôležité odkazy na webstránky:

Diskusné fórum „Hromadné výberové konanie – Ako ďalej“ so zameraním na poznatky aplikačnej praxe

Dňa 11. novembra 2020 sa v čase od 13:00 do 16:30 uskutočnilo prostredníctvom videokonferenčnej platformy ZOOM diskusné fórum s názvom „Výberové konania na funkciu sudcu: Ako ďalej?" zamerané na otázky aplikačnej praxe.

 

Diskusné fórum bolo realizovala Justičná akadémie SR v spolupráci so Súdnou radou Slovenskej republiky.

 

Účastníkmi diskusného fóra boli predseda Súdnej rady SR Ján Mazák, podpredseda súdnej rady Miloš Kolek, členovia súdnej rady - Katarína Javorčíková, Marcela Kosová, Andrej Majerník, Lenka Praženková, Petra Príbelská, Erika Zajacová, Pavol Žilinčík, štátny tajomník MS SR Michal Novotný, poradca prezidentky SR Radovan Pala, zástupcovia krajských súdov (Alena Radičová (KS TN), Frederika Zozuľáková (KS KE)), psychológovia ZVJS (Vanda Balanceková, Juraj Zajac) ako aj zástupcovia Justičnej akadémie SR (Jana Bajánková, Peter Hulla, Kristián Csach, Pavlína Kráľovičová, Dagmar Hupková, Dominika Zavadová).

 

Cieľom podujatia bolo identifikovať a artikulovať potrebné zmeny hromadného výberového konania sudcov, a to ako do celkového zamerania, tak aj do jednotlivých fáz výberového procesu. V diskusii sa prítomní zhodli, že je potrebné niektoré fázy písomnej časti zmeniť, prispôsobiť tomu, čo sa od uchádzačov na funkciu sudcu vedomostne očakáva v jednotlivých fázach výberového procesu, predovšetkým v písomnej časti.

 

Prítomní sa tiež zhodli, že legislatívna zmena je žiaduca, a že je vhodné a možno i potrebné ju uskutočniť.

 

Prílohy:

Závery diskusného fóra

"Ako vyberať sudcov" - skúsenosti Justičnej akadémie SR s hromadným výberovým konaním na funkciu sudcu

 

Kategória: