Dôležité odkazy na webstránky:

EJTN - Európska justičná vzdelávacia sieť

Justičná akadémia sa pravidelne podieľa na aktivitách Európskej justičnej vzdelávacej siete (angl. European Judicial Training Network, skr. EJTN), ktoré zahŕňajú najmä spoluorganzáciu každoročných výmenných stáží sudcov, prokurátorov, lektorov a prípravu rôznych materiálov pre justičné vzdelávanie.

 

Viac informácií o výmenných stážach - klikni sem

Viac informácií o materiáloch pre vzdelávanie rok 2010 - klikni sem

Viac informácií o materiáloch pre vzdelávanie rok 2011 - klikni sem


O Európskej justičnej vzdelávacej sieti (EJTN)

 

EJTN je samostatná organizácia, ktorá združuje národné inštitúcie výlučne zodpovedné za vzdelávanie sudcov a prokurátorov v Európskej únii. EJTN, založená 13. októbra 2000, je nezisková medzinárodná organizácia (AISBL) podľa belgických predpisov so sídlom v Bruseli. Jej cieľom je poskytovať vzdelávacie programy pre členov justície v rámci Európy so skutočne európskym zameraním. Každý rok vydáva katalóg obsahujúci možnosti vzdelávania ponúkané jej členmi a otvorené pre všetkých európskych sudcov a prokurátorov. Európska komisia uznala jej monopolné postavenie pri implementovaní Výmenného programu, ktorý účastníkom umožňuje lepšie spoznať rozličné európske súdne systémy. Okrem toho tiež vyvíja webovú stránku určenú pre všetkých pracovníkov v oblasti práva, ktorí tu nájdu užitočné informácie o možnostiach vzdelávania, justičných systémoch v Európe, o predpisoch EÚ a sudcovskom práve.

Úvodná webstránka EJTN - klikni sem
Kontakt na EJTN (vrátane mapy) - klikni sem 

Štatút EJTN (posledná zmena: Ljubljana, 28.6. 2008, anglické znenie) - klikni sem