Dôležité odkazy na webstránky:

Luxembursko, Francúzsko - zahraničné stáže na Európských súdoch

  Číslo: 
  02/2019/OPEVS
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  1. December 2019 - 10:00 - 6. December 2019 - 18:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  29. Október 2019

  V rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov" bude v termíne 2.12. - 6.12. 2019 realizovaná skupinová zahraničná  päťdňová  stáž  na zahraničných súdoch v Luxembursku a vo Francúzsku. Stáž je určená pre sudcov a prokurátorov a je zameraná na osvojenie tzv. „best practices".

   

  V tejto súvislosti sú pripravené stretnutia s pracovníkmi medzinárodných súdnych orgánov (ESĽP, ESD) a výklad zahraničných sudcov. Skupinová stáž bude mať zabezpečené tlmočenie.

   

  Rámcový program stáže je nasledovný:

   

  1.12. 2019                         - odchod do Luxemburgu

  2. - 3.12.2019                    - Súdny dvor EÚ Luxemburg 

  3.12.2019                          - popoludní presun do Štrasburgu

  4.12.2019                          - Európsky súd pre ľudské práva Štrasburg

  5.12.2019                          - Stála misia SR pri Rade Európy

  6.12..2019                          - odchod do SR

   

   

  Náklady spojené s účasťou na stáži budú hradené z projektu a delegácia bude sprevádzaná  zástupcom Justičnej akadémie SR. Účastníkom bude zabezpečená zahraničná preprava do miesta začiatku stáže a návrat do SR, ubytovanie na 5 nocí a stravovanie, skupinová preprava počas stáže v zahraničí, poistenie nie je hradené.

   

   

  Kritéria pre výber účastníkov na 5 dňové stáže v rámci projektu sú stanovené nasledovne:

  regionálna diverzita, včasnosť prihlásenia,  aktívna účasť na vzdelávacích podujatiach v predchádzajúcom období, doterajšia účasť na zahraničných podujatiach, súhlas priameho nadriadeného s účasťou na vzdelávacom podujatí;

   

   

  Pozor, v prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.

  Počet účastníkov je obmedzený na 20 sudcov a prokurátorov pre jednu skupinovú stáž. 

   

   

  Nezabudnite prosím, že pri prihlasovaní je potrebné mať  predbežný súhlas priameho nadriadeného s účasťou na uvedenej zahraničnej stáži.

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Iná primárna skupina: 
  Stáže sú určené výlučne pre sudcov a prokurátorov
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  Program päťdňovej zahraničnej stáže - 2.12 - 6.12.2019.pdf233.01 KB
  Suhlas_staze_vzor.pdf320.4 KB