Dôležité odkazy na webstránky:

Luxemburg, Francúzsko - zahraničná stáž na Európských súdoch

  Číslo: 
  01/12/2019OPVES
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Miesto konania: 
  Luxemburg, Súdny dvor EÚ
  Termín: 
  24. November 2019 - 6:00 - 29. November 2019 - 18:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  28. Október 2019

  rámci projektu „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov" bude v termíne 24.11. - 29.11.2019 realizovaná skupinová zahraničná  päťdňová  stáž  na zahraničných súdoch v Luxembursku a vo Francúzsku. Stáž je určená pre sudcov a prokurátorov a je zameraná na osvojenie tzv. „best practices".

   

   V tejto súvislosti sú pripravené stretnutia s pracovníkmi medzinárodných súdnych orgánov (ESĽP, ESD) a výklad zahraničných sudcov. Skupinová stáž bude mať zabezpečené tlmočenie.

   

  Rámcový program stáže je nasledovný:

   

  24.11. 2019                         - odchod do Luxemburgu

  25. - 26.11.2019                  - Súdny dvor EÚ Luxemburg 

  26.11.2019                          - popoludní presun do Štrasburgu

  27.11.2019                          - Európsky súd pre ľudské práva Štrasburg

  28.11.2019                          - Stála misia SR pri Rade Európy

  29.11.2019                          - odchod do SR

   

  Náklady spojené s účasťou na stáži budú hradené z projektu a delegácia bude sprevádzaná  zástupcom Justičnej akadémie SR. Účastníkom bude zabezpečená zahraničná preprava do miesta začiatku stáže a návrat do SR, ubytovanie na 5 nocí a stravovanie, skupinová preprava počas stáže v zahraničí poistenie nie je hradené.

   

  Kritéria pre výber účastníkov na 5 dňové stáže v rámci projektu sú stanovené nasledovne:

  regionálna diverzita, včasnosť prihlásenia,  aktívna účasť na vzdelávacích podujatiach v predchádzajúcom období, doterajšia účasť na zahraničných podujatiach, súhlas priameho nadriadeného s účasťou na vzdelávacom podujatí;

   

   

  Pozor, v prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované.

  Počet účastníkov je obmedzený na 20 sudcov a prokurátorov pre jednu skupinovú stáž. Záujemkyne/záujemcov, ktorých nebude možné z kapacitných dôvodov zaradiť do tejto skupiny účastníkov budeme prednostne informovať o najbližšom ďalšom termíne skupinovej stáže v tomto roku.

   

  Nezabudnite prosím, že pri prihlasovaní je potrebné mať  predbežný súhlas priameho nadriadeného s účasťou na uvedenej zahraničnej stáži, ktorý je potrebné zaslať mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk.

   

   

   

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Iná primárna skupina: 
  Stáže sú určené len pre sudcov a prokurátorov
  Zodpovedný koordinátor: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  Suhlas_staze_vzor.pdf320.4 KB
  Program päťdňovej zahraničnej stáže.pdf235.05 KB