Dôležité odkazy na webstránky:

Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Rimavská Sobota)

  Číslo: 
  2019/KVP/113/JA SR/video prenos Okresný súd Rimavská Sobota
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Rimavská Sobota)
  Miesto konania: 
  Okresný súd Rimavská Sobota, Námestie Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota
  Termín: 
  12. November 2019 - 9:00 - 15:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  7. November 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  JUDr. Eliška Šnajderová (sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica)