Dôležité odkazy na webstránky:

Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Krajský súd v Prešove)

  Číslo: 
  2019/KSP/113/JA SR/video prenos Krajský súd v Prešove
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Krajský súd v Prešove)
  Miesto konania: 
  Krajský súd v Prešove, Hlavná 22, 080 01 Prešov, pojednávacia miestnosť č. 4, prízemie
  Termín: 
  12. November 2019 - 9:00 - 15:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  7. November 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  JUDr. Eliška Šnajderová (sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica)

  Primárna cieľová skupina: 
  Súdni tajomníci