Dôležité odkazy na webstránky:

Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Trebišov)

  Číslo: 
  2019/KSP/113/JA SR/video prenos Okresný súd Trebišov
  Druh: 
  jednodenný
  Typ: 
  Celoživotné vzdelávanie
  Plný názov: 
  Trestnoprávne aspekty výkonu funkcie súdneho tajomníka (video prenos Okresný súd Trebišov)
  Miesto konania: 
  Okresný súd Trebišov, Nám. mieru 838, 075 01 Trebišov
  Termín: 
  12. November 2019 - 9:00 - 15:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  7. November 2019

  Program vzdelávacieho podujatia

  Lektor(i): 

  JUDr. Eliška Šnajderová (sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica)

  Primárna cieľová skupina: 
  Súdni tajomníci