Dôležité odkazy na webstránky:

Maďarsko, Budapešť - Konferencia "Súdy a komunikácia"

  Číslo: 
  2019/MR/-1
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Courts and Communication
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia Maďarska, Budapešť
  Termín: 
  10. Október 2019 - 9:00 - 11. Október 2019 - 18:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  20. September 2019

  Maďarský Národný úrad pre súdnictvo organizuje 7. Medzinárodnú konferenciu so zameraním na súdy a komunikáciu. Konferencia sa uskutoční v dňoch  10 - 11. októbra 2019 v Budapešti v budove Maďarskej justičnej akadémie.  

   

  Hlavná téma: Budovanie dôvery prostredníctvom komunikácie

  Popis:

   

  Počas konferencie sa účastníci zúčastnia prednášok, ktoré sa uskutočnia v prvý deň uznávanými maďarskými a medzinárodnými odborníkmi, na druhý deň sa bude diskutovať o aktuálnych problémoch a osvedčených postupoch v danej oblasti, čo  poskytne skvelú príležitosť na získanie a výmenu medzinárodných skúseností a budovanie vzťahov.

   

  Pracovný jazyk konferencie:

  Pracovným jazykom je anglický jazyk, tlmočenie nie je zabezpečené.

   

  Konferencia je určená pre sudcov z členských štátov Rady Európy, ktorí sú zodpovední za vzťahy s tlačou alebo zaujímajúci sa o uvedené témy.

   

  Prihlásenie:

  Prihlásiť sa môžete na uvedenej adrese:

  http://courtsandcommunication.hu/content/registration-form-2019-english

   

  Dátum prihlásenia:  20 September 2019

   

  Hradenie nákladov

  Náklady sú hradené Národným úradom pre súdnictvo

   

  • Ubytovanie s raňajkami 09 - 11 októbra 2019
  • Gala večera 10 októbra 2019
  • Káva počas prestávok a obedy 10-11 októbra 2019
  • Spoločenský program

   

  Cestovné a poistenie

  Cestovné a poistenie nie je hradené a hradia si ho účastníci

   

  Ďalšie informácie

  V prípade potreby ďalších informácií  je mail miainternational@obh.birosag.hu

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

  Odborný garant: 
  Maďarský Národný úrad pre súdnictvo
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Zodpovedný koordinátor: 
  Maďarský národný úrad pre súdnictvo
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupková@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  Draft Agenda_7th Conference on Courts and Communication_.pdf88.88 KB