Dôležité odkazy na webstránky:

Bulharsko,Sofia - Prístup k spravodlivosti osobám so zdravotným postihnutím

  Číslo: 
  419DV21
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Access to justice for persons with disabilities
  Miesto konania: 
  Sofia, Bulharsko
  Termín: 
  13. November 2019 - 9:00 - 15. November 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  27. September 2019

  Akadémia európskeho práva (ERA)  v spolupráci s Európskou komisiou organizuje medzinárodný seminár so zameraním na problematiku osôb so zdravotným postihnutím „ Prístup k spravodlivosti osobám so zdravotným postihnutím".

   

  Viac informácií o seminári: here (BG version: here)

   

  Miesto konania: Bulharsko, Sofia

   

  Dátum konania: 13.11 - 15.11. 2019

   

  Úhrada nákladov:

  Cestovné je hradené do výšky 360 EUR, ubytovanie zabezpečuje ERA pre prihlásených účastníkov,  stravovanie je zabezpečené počas celej  doby seminára.

   

  Prihlásenie je on-line, výber účastníkov uskutočňuje ERA  (kontaktnou osobou je Jaroslav Opravil - jopravil@era.int.)

  EN: https://applications.european.law/en/Registrations/Apply/419DV21

  BG: https://applications.european.law/bg/Registrations/Apply/419DV21

   

   

  Poistenie: nie je hradené

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Podmienkou  je súhlas priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári.

   

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená Vaša aktívna účasť na seminári.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  ERA
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Vyšší súdni úradníci
  Právni čakatelia prokuratúry
  Asistenci sudcu NS SR
  Počet účastníkov: 
  2
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk