Dôležité odkazy na webstránky:

Belgicko,Spa-Kybernetické výzvy v boji proti terorizmu

  Číslo: 
  BE/2019/22
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Uniting forces against cyber challenges of terrorism- exchange of best practices
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  22. Október 2019 - 19:00 - 25. Október 2019 - 14:30
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  26. August 2019

  Justičný vzdelávací inštitút Belgického kráľovstva  s podporou Európskej únie organizuje seminár so zameraním na boj proti terorizmu. Seminár je určený pre sudcov  a prokurátorov  Celkový počet účastníkov  je 90 z toho je 40 miest určených pre sudcov, prokurátorov a lektorov z Belgického kráľovstva  a 50 miest je určených  pre členské krajiny Európskej únie.  Program seminára je v prílohe.

   

  Dátum konania:  22.10.2019 (začiatok o 19.00  hod. večerou)  - 25.10.2019 (ukončenie o 14.30 hod.)

   

  Miesto konania: Kongresové centrum  Spa/Belgicko

  Silva Hotel Spa- Balmoral  (www.silvahotelspabalmoral.be; )

   

  Rokovací jazyk: jazyk anglický

   

  Nominácia: Nominovanému účastníkovi zašle JA SR prihlášku, ktorá po vyplnení bude zaslaná organizátorom pri uplatnení zásady včasnosti prihlásenia.

   

  Hradenie nákladov: cestovné je refundované organizátormi do výšky 400 EUR, ubytovanie a stravovanie je hradené organizátormi. Poistenie nie je hradené.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  IGO-IFJ
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  INT 139 Draft Program cybercrime.pdf468.7 KB