Dôležité odkazy na webstránky:

Česká republika, Kroměříž - Letná škola nemeckého jazyka

  Číslo: 
  2019/P19V333
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Letní škola němčiny
  Miesto konania: 
  Justičná akadémia ČR, Kroměříž
  Termín: 
  5. August 2019 - 13:00 - 9. August 2019 - 13:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  15. Júl 2019

   

   

  Justičná akadémia Českej republiky  organizuje  pre sudcov  a prokurátorov Letnú školu nemeckého jazyka jazyka so zameraním na terminológiu trestného a civilného práva. Účastník by mal mať pokročilú znalosť nemeckého jazyka (B2) :

   

  Miesto Konania: Česká republika, Kroměříž, Smetanova 3921 (U Sýpek, budova C Justičnej akadémie Českej republiky)

   

  Termín: 5.8. - 9.8.2019

   

  Kurz v trvaní 5 dní je určený pre sudcov a prokurátorov, ktorí pracujú v oblasti trestného práva a cicilného práva.

   

  Pobytové náklady : ubytovanie a stravovanie je hradené zo strany organizátorov

   

  Cestovné a poistné nie je hradené.

   

  Znalosť jazyka: Podmienkou účasti sudcu alebo prokurátora je znalosť nemeckého  jazyka - úroveň B2

   

  Lektor: Jorg Zepnek

   

  Prihláška bude zaslaná Justičnou akadémiou Slovenskej republiky organizátorom.

   

  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov ( http://www.ja-sr.sk/node/3799 ), najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

   

  Podmienkou je súhlas priameho nadriadeného s účasťou na uvedenom vzdelávacom podujatí.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na podujatí.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos

   

  Odborný garant: 
  Justiční akadémie Českej republiky
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Vyšší súdni úradníci
  Právni čakatelia prokuratúry
  Asistenci sudcu NS SR
  Počet účastníkov: 
  4
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk