Dôležité odkazy na webstránky:

Švajčiarsko, Ženeva - Svetové fórum pre sudcov zamerané na duševné vlastníctvo

  Číslo: 
  2019/WIPO/07
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  WIPO Intellectual Property Judges Forum
  Miesto konania: 
  WIPO - Švajčiarsko, Ženeva
  Termín: 
  13. November 2019 - 9:00 - 15. November 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  20. Júl 2019

  WIPO (Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo) organizuje pre sudcov fórum, ktoré bude pozostávať z panelových diskusií so silným dôrazom na dialóg a výmenu informácií medzi účastníkmi. Cieľom každoročného fóra sudcov o duševnom vlastníctve je poskytnúť platformu pre sudcov z celého sveta, aby si vymenili svoje odborné znalosti o najnaliehavejších výzvach v oblasti duševného vlastníctva (IP), ktoré vznikajú urýchlením inovácie a čoraz viac nadnárodným využívaním duševného vlastníctva.

   

  Pre krajiny strednej, južnej a východnej Európy boli vyčlenené 2 miesta. O výbere účastníkov rozhodne WIPO.

   

  Miesto konania: Ženeva, Švajčiarsko

   

  Dátum konania: 13. - 15. Novembra 20219

   

  Informácia a program fóra: https://www.wipo.int/meetings/en/2019/judgesforum2019.html.

   

  Hradenie nákladov: Náklady spojené s účasťou (cestovné - letecky ekonomickou triedou, ubytovanie, stravovanie) je hradené a zabezpečované  zo strany WIPO. Nie sú hradené poistné náklady.

   

  Podmienkou nominácie je súhlas priameho nadriadeného s účasťou na uvedenom svetovom fóre.

   

  Nominácia bude uskutočnená zo strany Justičnej akadémie Slovenskej republiky.  

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  WIPO
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk