Dôležité odkazy na webstránky:

Maďarsko Budapešť - konferencia Digitalizácia súdov

  Číslo: 
  2019/6/12
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  International Conference on "Digital Courts"
  Miesto konania: 
  Budapešť
  Termín: 
  13. Jún 2019 - 9:00 - 14. Jún 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  30. Máj 2019

  Justičná akadémia Maďarskej republiky, v rámci spolupráce krajín V4 organizuje  v Budapešti v termíne 13 – 14.6.2019 konferenciu so zameraním na digitalizáciu súdov. Obsah konferencie je nasledovný:

   

  -          Skúsenosti krajín V4 s procesom digitalizácie súdov

  -          Skúsenosti krajín V4 z procesu digitalizácie súdnych procesov

  -          Kybernetické trestné činy  - otázky a skúsenosti krajín V4

  -          Ochrana osobných údajov – skúsenosti s nariadením GDPR na údoch krajín V4

   

  Program konferencie je  v prílohe.

  Justičná akadémia Maďarskej republiky hradí všetky náklady spojené s pobytom a účasťou na konferencií.  

   

  Miesto Konania: Maďarsko, Budapešť

   

   Termín: 13.6. - 14.6.2019

   

   Pobytové náklady : ubytovanie a stravovanie je hradené zo strany organizátorov

   

   Cestovné a poistné nie je hradené.

  Znalosť jazyka: pracovným jazykom konferencie je anglický jazyk, znalosť maďarského jazyka je výhodou

   

   

   Prosíme záujemcov o vyplnenie prihlášky  ktorá sa nachádza v prílohe, kde je potrebné uviesť všetky požadované údaje, ktorú zašlete mailom na adresu dagmar.hupkova@justice.sk; do termínu uzávierky prihlášok. 

   

  Pri prihlasovaní prosíme účastníkov dodržiavať Zásady pre výber účastníkov ( http://www.ja-sr.sk/node/3799 ), najmä povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na podujatí.   Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos

   

   

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  Maďarská justičná akadémia
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Vyšší súdni úradníci
  Iná primárna skupina: 
  justiční čakatelia
  Počet účastníkov: 
  10
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  Draft agenda_International conference on Digital courts (6).pdf229.49 KB
  Practical Information_updated.pdf324.83 KB
  Registration form (4).pdf126.03 KB