Dôležité odkazy na webstránky:

Maďarská republika, Budapešť - seminár "Hospodárska súťaž"

  Číslo: 
  2019/OECD/01
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  "Competition Economics for Judges"
  Miesto konania: 
  Budapešť
  Termín: 
  10. Máj 2019 - 9:00 - 11. Máj 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  28. Marec 2019

  OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj)  v spolupráci s GVH (Centrum pre hospodársku súťaž) organizujú  seminár so zameraním na hospodársku súťaž „Competition Economics for Judges". Seminár je financovaný z prostriedkov Európskej únie.

   

  Popis seminára:

  This seminar aims to familiarise national judges with basic economic concepts and the legal and procedural challenges they may face when applying them in competition law cases due to the increased relevance of economic analysis across all fields of antitrust law.  The two-day seminar will provide national judges with specific knowledge and practice related to competition economics in order to enhance their confidence when faced with economic notions and economic based arguments, and to help them communicate more effectively with economic court experts and economic expert witnesses.

   

  Miesto konania: Maďarská republika, Budapešť  (ubytovanie a miesto konferencie  hotel Budapešť)

   

  Dátum konania: 10.5. - 11.5.2019 (príchod 9.5.2019)

   

  Finančné podmienky: Účasť na seminári je hradená z  prostriedkov EÚ (ubytovanie s raňajkami, stravovanie - večera 10.5., obed 10.5 a 11.5.2019; poistenie si hradí účastník, alebo vysielajúca organizácia.

   

  Cestovné náklady: Cestovné je refundované po seminári

   

  Jazykové znalosti: anglický jazyk - B2-C1

   

   Informácia  o podujatí:  v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  OECD
  Pramene k príprave: 

   

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  Seminar - Budapešť.pdf393.53 KB