Dôležité odkazy na webstránky:

Zmluvy za rok 2019

Číslo

zmluvy

Zmluvný

partner

Dátum

podpisu

Dátum

účinnosti

Platnosť

do:

príloha
6/2019Allianz a.s.11.1.201915..1.201911.1.2023zmluva
36/2019Zuzana Telkyová9.1.201914.1.201928.2.2019zmluva
73/2019Up Slovensko s.r.o.12.2.20191.3.201928.2.2021zmluva
75/2019Orange a.s.4.2.20197.2.20197.5.2020dohoda
77/2019TECH-COMP SLovakia s.r.o.12.2.20191.3.201928.2.2021

zmluva

81/2019Mesto Pezinok13.2.201914.2.201931.12.2019dohoda
85/2019Marius Pedersen13.2.201914.2.2019neurčito

zmluva 

dodatok

101/2019Kone s.r.o.11.3.201915.3.201914.3.2022zmluva
118/2019MVSR20.3.20191.4.2019neurčitododatok
119/2019SPP a.s.21.3.20191.7.201930.6.2021dodatok
145/2019Slovak Telekom a.s.22.5.201923.5.201922.5.2021

zmluva 

dodatok

185/2019CWS-boco25.6.20191.8.201931.7.2024zmluva
193/2019Magna Energia a.s.29.7.20191.1.202031.12.2020zmluva
215/2019 M KREO, s.r.o.5.8.20191.9.201921.4.2021zmluva
232/2019GWM Slovakia s.r.o.28.8.20191.9.201931.8.2021zmluva
233/2019UPSVaR2.9.20193.9.2019neurčitozmluva
236/2019Pavol Vlkovič bioplyn23.8.20191.9.201931.8.2022zmluva
245/2019UPSVaR11.9.201930.9.201911.12.2019protokol