Dôležité odkazy na webstránky:

Nemecko, Trier - Nariadenie Brusel I.

  Číslo: 
  CI/2019/09
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Brussels I Regulation - Jurisdiction and the Recognition nad Enforcement of Judgments in civil matters (advanced level)
  Miesto konania: 
  Trier
  Termín: 
  20. November 2019 - 9:00 - 21. November 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  19. September 2019

  Popis:

   

  Cieľom tohto dvojdňového seminára je umožniť sudcom, ktorí sa zaoberajú (aj príležitostne) s cezhraničnými spormi v občianskych a obchodných veciach, nahliadnuť do pravidiel EÚ o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v znení zmien a doplnení Brusel I (Nariadenie č. 1215/2012).

  Účastníci budú vyzvaní, aby tieto pravidlá rozšírili, umiestnili  v rámci právnych predpisov EÚ o justičnej spolupráci a zamerali sa na ich praktické uplatňovanie.

   

  Aby sa teoretický prístup ďalej skombinoval s praxou, budú usporiadané  workshopy s cieľom poskytnúť rozšírené vedomosti o tomto dôležitom nástroji EÚ a súvisiacej judikatúre a uľahčiť výmenu osvedčených postupov medzi účastníkmi.

   

   

   

  Cieľová skupina: Sudcovia a prokurátori

   

   

  Jazykový režim: anglický   jazyk

   

                 

  Miesto konania:  Nemecko, Trier

   

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB