Dôležité odkazy na webstránky:

Chorvátsko, Zagreb - Ekonomická kriminalita: Zhabanie majetku a konfiškácia v EÚ

  Číslo: 
  CR/2019/13
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Economic crimes: Asset recovery and confiscation in the EU
  Miesto konania: 
  Chorvátsko, Zagreb
  Termín: 
  19. November 2019 - 9:00 - 20. November 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  10. September 2019

  Popis: 

   

  Cieľom seminára je zvýšiť porozumenie a spoločné prístupy k finančným vyšetrovaniam, konfiškácii a vymáhaniu majetku z trestnej činnosti; diskutovať o praktickom využívaní právnych nástrojov v tejto oblasti, vymieňať si poznatky a uľahčovať spoluprácu medzi justičnými orgánmi členských štátov, ako aj s medzinárodnými organizáciami a agentúrami EÚ. Školenie bude kombinovať prednášky, prezentácie a workshopy. Celodenné školenia budú zamerané na zlepšenie znalostí a skúseností sudcov a prokurátorov s cieľom vysledovať, zmraziť, zaistiť a opätovne použiť nezákonne nadobudnuté aktíva prostredníctvom právnych nástrojov EÚ potrebných na zabezpečenie účinných postupov konfiškácie a vymáhania nezákonne nadobudnutých práv. Ťažiskom seminára je výmena skúseností a osvedčených postupov týkajúcich sa vykonávania finančných vyšetrovaní v rámci EÚ a spolupráca s organizáciami EUROPOL, EUROJUST a medzinárodnými sieťami CARIN.

   

   

  Cieľová skupina: 

  Sudcovia a prokurátori  (sudcovia a prokurátori so základnymi znalosťami práva EÚ v oblasti trestného práva

   

   

  Jazykový režim: anglický   jazyk

   

                 

  Miesto konania:  Chorvátsko, Zagreb

   

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie

  Odborný garant: 
  EJTN
  Lektor(i): 

  .

   

   

   

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB