Dôležité odkazy na webstránky:

Taliansko, Rím - Správny súdny poriadok v Európe

  Číslo: 
  AD/2019/09
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Administrative Law Procedures in Europe II
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  14. November 2019 - 9:00 - 15. November 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  16. August 2019

  Popis:

  Celodenné vzdelávanie pozostávajúce z prednášok a diskusií o základných princípoch a judikatúre týkajúcej sa správneho súdneho konania. Účastníci budú venovať čas diskusii o praktických prípadoch a vybraných otázkach v oblasti procesného práva s určitým komparatívnym aspektom. Všetky prednášky a workshopy budú viesť skúsení odborníci a lektori, ktorí budú viesť vybraných sudcov počas ich práce. Seminár  bude slúžiť aj ako fórum na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi sudcami z celej EÚ.

   

   Cieľová skupina: Sudcovia so zameraním na správne právo

   

  Jazykový režim: anglický   jazyk

   

                 

  Miesto konania:  Taliansko, Rím

   

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB