Dôležité odkazy na webstránky:

Holandsko, Utrecht - Kultúrna rozmanitosť v súdnej sieni

  Číslo: 
  HFR/2019/07
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Cultural diversity in the courtroom - Judges in Europe facing new challenges
  Miesto konania: 
  Training and Study Centre for the Judiciary (SSR), The Netherlands
  Termín: 
  6. November 2019 - 9:00 - 7. November 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  21. August 2019

  Popis: 

  Cieľom tohto dvojdňového školenia je vytvoriť platformu na riešenie kultúrnej diverzity  (vrátane náboženskej) rozmanitosti a výziev, ktoré predstavuje pre justičné inštitúcie (prokurátorov, ako aj pre sudcov) v dnešnej Európe. Uvedená potreba vyplýva z prieskumu medzi sudcami zo 14 európskych zväzov Európskou sieťou súdnych rád (ENCJ) v spolupráci s odborom práva a antropológie Inštitútu Maxa Plancka pre sociálnu antropológiu (Halle / Nemecko). Prieskum odhalil dopyt po vhodnej odbornej príprave, ako aj potrebu spolupráce s odborníkmi so znalosťami rôznych sociokultúrnych prostredí. Vzdelávanie sa zameriava na tieto dve dimenzie: Sudcovia budú mať kľúčovú úlohu pri dôkladnom prerokúvaní vybraných prípadov a budú mať možnosť tak urobiť v prítomnosti sociokultúrnych antropológov.. Vybrané prípady budú zahŕňať štyri oblasti: pracovné právo (rôznorodosť na pracovisku); rodinné právo (uplatňovanie cudzích osobných statusov); azylu (ako hodnotiť prípady prenasledovania) a trestného práva (napr. kultúrnej obrany).Účastníci seminára sa naučia, ako pristupovať k relevantným zdrojom informácií / odborných znalostí o otázkach kultúrneho poznávania a získavať vedomosti o rôznych technikách, ktoré uľahčujú reflexiu a zohľadňovanie kultúrnej rozmanitosti v ich jednotlivých rozhodovacích procesoch. Vzdelávanie dopĺňa existujúce školenia o „zákone v kontexte“ na národnej úrovni poskytovaním praktických cvičení o tom, ako pochopiť rôznorodú realitu a normatívne orientované svetonázory v čoraz viac pluralitných spoločnostiach.

   
  Cieľová skupina:
  Sudcovia (všetkých úrovní) a prokurátori pôsobiaci v pracovnom, rodinnom, trestnom a azylovom práve

   

  Jazykový režim: anglický   jazyk

   

                 

  Miesto konania:  Holandsko, Utrecht

   

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB