Dôležité odkazy na webstránky:

Francúzsko, Štrasburg - Ľudské práva

  Číslo: 
  HFR/2019/06
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Human Rights and Access to Justice in the EU
  Miesto konania: 
  Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg
  Termín: 
  8. Október 2019 - 9:00 - 9. Október 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  2. August 2019

  Popis:

  Dvojdňový seminár  zameraný na právo a spravodlivé súdne konanie a pojem účinných prostriedkov nápravy ako základného práva (článok 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, článok 47 Charty základných práv EÚ). Tento seminár  bude kombinovať teoretické prednášky s praktickými workshopy a umožní účastníkom zaoberať sa otázkami od súdnej nezávislosti až po zásadu rovnosti zbraní a dĺžku súdneho konania. Stretnutia budú viesť akademici, Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) a úradníci, inštruktori a školitelia Súdneho dvora EÚ v oblasti ľudských práv EÚ.Vzdelávanie bude slúžiť ako fórum na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi sudcami a prokurátormi z celej EÚ. Od účastníkov sa očakáva, že budú mať nejaké základné vedomosti o predmete

  Miesto konania: Francúzsko, Štrasburg

  Cieľová skupina:

  Sudcovia správneho, občianského a trestného práva

   

  Jazykový režim: anglický

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB