Dôležité odkazy na webstránky:

Francúzsko, Štrasburg - krátkodobý pobyt na ESĽP

  Číslo: 
  2019/ECtHR/10
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Study Visits at the European Court of Human Rights (ECtHR)
  Miesto konania: 
  Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg
  Termín: 
  14. Október 2019 - 9:00 - 16. Október 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  5. Február 2019

  Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o krátkodobé študijné pobyty na  Európskom súde pre ľudské práva. Cieľom študijného pobytu je oboznámiť sa s fungovaním  a organizáciou súdu.

   

  POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN. Tento systém bude otvorený iba do 5. februára  2019  do 18.00 hod.  Poradie vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Prihlasovacia adresa: https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

  Pre Slovensko na rok 2019 je referenčný kód:JASR/2019/ECtHR/10

   

  V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, Vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Jazyk: sledujte pokyny v elektronickom prihlasovaní - angličtina alebo francúzština

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie.  Cestovné je hradené maximálne do výšky 400 Eur po predložení originálov dokladov a denné diéty vo výške 190 EUR na pokrytie pobytových nákladov (ubytovanie, stravovanie, vnútorné cestovné, poistné a ďalšie výdavky). Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom  študijného pobytu.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na zahraničnom seminári alebo pobyte.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@ustice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB
  SK - Requirements_EN_2019.pdf415.65 KB