Dôležité odkazy na webstránky:

Holandsko, Haag - Haagska konferencia medzinárodného práva súkromného (HCCH)

  Číslo: 
  2019/HCCH/9
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Study visit at the Hague Conference on Private International Law (HCCH)
  Miesto konania: 
  Haagska konferencia pre medzinárodné právo súkromné, Holandsko, Hague
  Termín: 
  19. September 2019 - 9:00 - 20. September 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  5. Február 2019

  Európska justičná vzdelávacia sieť otvára možnosť uchádzať sa o krátkodobý študijný pobyt v Haagskej konferencii medzinárodného práva súkromného (HCCH). HCCH je medzivládnou konferenciou,  ktorej účelom je pracovať na pokrokovej unifikácií medzinárodného práva súkromného.  Cieľom študijného pobytu je oboznámiť sa s postavením, kompetenciami  a organizáciou HCCH.

   

  POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN. Tento systém bude otvorený iba do 5.2. 2019 do 18.00 hod.  Poradie vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov.  

   

  Prihlasovacia adresa: https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.

  Pre Slovensko na rok 2019  je referenčný prihlasovací kód: JASR/2019/HCCH/9

   

  V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, Vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

   

  Jazyk: sledujte pokyny v elektronickom prihlasovaní - angličtina alebo  francúzština

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie.  Cestovné je hradené do maximálnej výšky 400 Eur na základe predložených originálov dokladov a denné diéty vo výške 200 EUR na pokrytie pobytových nákladov (ubytovanie, stravovanie, vnútorné cestovné, poistné a ďalšie výdavky). Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom  študijného pobytu.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená účasť na zahraničnom seminári alebo pobyte. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Iná primárna skupina: 
  sudcovia - rodinné právo
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB
  SK - Requirements_EN_2019.pdf415.65 KB
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB