Dôležité odkazy na webstránky:

Rakúsko, Viedeň - Študijný pobyt v Agentúre pre základné ľudské práva (FRA)

  Číslo: 
  FRA/2019/A
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Study visist at the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
  Miesto konania: 
  Viedeň
  Termín: 
  28. Október 2019 - 9:00 - 29. Október 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  5. Február 2019

  The study visit will be organized at the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) in Vienna, Austria. It will be complemented by a visit at the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). The aim of the study visit is to introduce the participants to the work of the FRA and the UNODC in the judicial context. Among the topics tackled will be the EU Charter Fundamental Rights, FRA's work in the area of Non-Discrimination, LGBTI, Access to Justice, Asylum and Migration, Hate Crime, the Rights of the Child and Data Protection

   

  Miesto konania: Rakúsko, Viedeň

   

  Dátum konania: študijný pobyt sa uskutoční v trvaní 2 dní od 28.10. do 29.10..2018. 

   

   POZOR - Prihlášku vypĺňate elektronicky priamo do systému EJTN na uvedenej adrese. Tento systém bude otvorený iba do 5. februára 2018  do 18.00 hod.  Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

   Prihlasovacia adresa: https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/

   

   Pre Slovensko na rok 2019 je referenčný kód: FRA-2019-A

   

  V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, Vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Finančné podmienky : denné diéty 170 EUR na celkovú úhradu nákladov (ubytovanie, stravovanie, poistné, vnútorné cestovné a iné) a úhrada cestovných nákladov maximálne do výšky 400 EUR po predložení originálov cestovných dokladov

   

  Jazyk: anglický jazyk

   

  Finančné podmienky: v prílohe 

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na seminári.  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB
  SK - Requirements_EN_2019.pdf415.65 KB