Dôležité odkazy na webstránky:

Luxembursko, Luxemburg - krátkodobé študijné pobyty na Súdnom dvore EÚ

  Číslo: 
  2019/CJEU/6
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Study visits at the Court of Justice of the European Union (CJEU)
  Miesto konania: 
  Luxemburg, Súdny dvor EÚ
  Termín: 
  17. Jún 2019 - 9:00 - 18. Jún 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  5. Február 2019

  Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o krátkodobé študijné pobyty na Súdnom dvore Európskej únie. Cieľom študijného pobytu je oboznámiť sa s fungovaním  a organizáciou súdu.

   

  POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN na uvedenej prihlasovacej adrese. Tento systém bude otvorený iba do 5. februára 2019   do 18.00 hod.  Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  Prihlasovacia adresa: https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/ 

  Na rok 2019 je pre uvedené podujatie referenčný  prihlasovací kód: JASR/2019/CJEU/6

   

  V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, Vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Jazyk: sledujte pokyny v elektronickom prihlasovaní - anglický alebo francúzsky jazyk

   

  Finančné podmienky: podmienky pobytu v prílohe

  Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie.  Cestovné je hradené maximálne do výšky 400 Eur  po predložení originálov cestovných dokumentov a denné diéty vo výške 180 EUR na pokrytie pobytových nákladov (ubytovanie, stravovanie, vnútorné cestovné, poistné a ďalšie výdavky). Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom  študijného pobytu.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená aktívna účasť na zahraničnom seminári alebo pobyte. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  SK - Requirements_EN_2019.pdf415.65 KB
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB