Dôležité odkazy na webstránky:

Nemecko, Nuremberg - Vyšetrovanie a stíhanie medzinárodných trestných činov v EÚ a vplyv utečencov

  Číslo: 
  CR/2019/16
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  The investigation and prosecution of core international crimes in EU and the impact of refugees
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  18. September 2019 - 9:00 - 20. September 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  11. Jún 2019

  Popis:

  Dva  a pol dňový seminár je   organizovaný EJTN a Európskou sieťou kontaktných miest vo vzťahu k osobám zodpovedným za genocídu, zločinom proti ľudskosti a vojnovým zločinom (sieť Genocide) zameraných na trestné stíhanie hlavných medzinárodných zločinov v kontexte krízy migrantov v Európe Vzdelávacie výstupy tohto vzdelávania zahŕňajú: a) lepšie pochopenie podstatného medzinárodného trestného práva,  ako aj najrelevantnejšiu medzinárodnú a vnútroštátnu judikatúru v tejto oblasti,b) pokročilé chápanie trestnej zodpovednosti v tejto oblasti,c) znalosť  - praktické otázky spojené s budovaním prípadu o hlavných medzinárodných trestných činoch a následných dôkazných výzvach a d) praktické znalosti nástrojov justičnej spolupráce v rámci EÚ a uplatniteľných medzinárodných zmlúv.Vzdelávanie bude kombinovať prednášky s tvorivými dielňami a plenárnymi diskusiami zameranými na zlepšenie praktických zručností účastníkov v súlade s metodológiou „učiť sa v praxi". Účastníkom poskytne príležitosť dozvedieť sa viac o právnych systémoch a vyšetrovacích prístupochsvojich kolegov v rôznych členských štátoch EÚ a bude slúžiť ako platforma na výmenu osvedčených postupov v oblasti riadenia zložitých prípadov. Účastníkom budú pomáhať národní a medzinárodní experti v tejto oblasti.

   
  Cieľová skupina: Sudcovia a prokurátori zo všetkých členských štátov EÚ, uprednostňujú sa tí, ktorí sa zaoberajú 
  trestným stíhaním a súdnym procesom - cezhraničných a / alebo medzinárodných trestných činov.

   

     Miesto konania: Nemecko, Nuremberg

   

  Jazykový režim: anglický

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB