Dôležité odkazy na webstránky:

Grécko, Thessaloniki - Ochrana finančných záujmov EÚ a EPPO

  Číslo: 
  CR/2019/09
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  The protection of the Financial Interests of the EU and the EPPO
  Miesto konania: 
  Grécko, Thessaloniki
  Termín: 
  13. Jún 2019 - 9:00 - 14. Jún 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  2. Apríl 2019

  Popis:

   The protection of EU public money against all forms of criminal conduct, including fraud and the effective and equivalent legal action throughout the Union has to become a priority for the national authorities. To investigate, prosecute and bring to justice those who commit criminal offences affecting the Union's financial interests is a key goal where judicial training has a role to play.

  Furthermore, a key content of the seminar will be the European Public Prosecutor's Office (EPPO) who will be the first EU body with criminal investigation and prosecution powers into crimes affecting the financial interests of the Union and a completely new actor in the European judicial landscape. The EPPO is expected to lead to a more consistent and effective prosecution policy for crimes affecting the EU budget, resulting in a greater number of prosecutions, convictions and a higher level of recovery of fraudulently lost Union funds

  Day-and-a-half training aimed at providing the participants with the information on international legal framework with regard to Protection of EU financial interests and measures taken at EU level to protect the EU's financial interests. The PIF directive, the role of the European Anti-Fraud Office (OLAF) and the Regulation setting up a European Public Prosecutor's Office (EPPO) will be examined in the seminar. EJTN is organizing a seminar to make judges and prosecutors aware on how to counter all forms of illegal activity affecting the EU financial interests and to detect the misuse of the EU budget

  Metodika a formát:

  The training will combine lectures, presentations and workshops with study cases to enhance practical knowledge of practitioners in order to achieve effective investigations and prosecutions of offences affecting the Union's financial interests.

  Group ‘s work and sessions on the EPPO will be at the core of the seminar.

  Cieľová skupina: 

  Judges and Prosecutors from all EU Member States, preferably criminal judges and prosecutors with some knowledge of EU Criminal Law and judicial cooperation in criminal matters.

   

  Miesto konania: Grécko, Thessaloniki

   

  Jazykový režim: anglický - B2-C2

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB