Dôležité odkazy na webstránky:

Belgicko, Brusel - Ekonomické trestné činy

  Číslo: 
  CR/2019/07
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Economic crimes: Asset recovery and confiscation in the EU
  Miesto konania: 
  Brusel
  Termín: 
  21. Máj 2019 - 9:00 - 22. Máj 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  11. Marec 2019

  Popis:

   

  The overall aim of the seminar is to increase understanding and common approaches on financial investigations, confiscation and criminal assets recovery; to discuss practical use of legal instruments in this area, exchange knowledge and facilitate cooperation between the judicial authorities of the Member States as well as with international organizations and EU agencies.

  Metodika:

  The training will combine lectures, presentations and workshops with study cases to enhance practical knowledge of practitioners

  Day-and-a-half training aimed at improving knowledge and experience of judges and prosecutors to trace, freeze, seize and re-use illicitly acquired assets through the use of EU legal instruments required to ensure effective procedures of confiscation and recovery of illegally acquired assets in the EU. Sharing of experiences and good practices regarding the implementation of financial investigations within EU, and cooperation with EUROPOL, EUROJUST and international networks as CARIN are at the core of the seminar.

  Očakávané prínosy:

  - To be acquainted with the relationship between economic crime and confiscation, and particularly about the connexion of organised economic crime and identification, freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime;

  - To acquire knowledge on the existing legal instruments, International Conventions (CoE and UN Conventions);

   -To get familiar with legal concepts, definitions and meanings (terminology) related to the seminar's subject matter such as: identification, tracing, freezing, preservation, seizing, confiscation (forfeiture), repatriation, return of assets; the role of different actors and networks in judicial cooperation such as EUROJUST, EUROPOL, EJN;

   -To have practical knowledge on how to proceed in order to effectively tackle organised criminal activities in a certain case;

   

  Cieľová skupina

  Judges and Prosecutors from all EU Member States, preferably criminal judges and prosecutors with some knowledge of EU Criminal Law and judicial cooperation in criminal matters.

   

   

  Miesto konania: Belgicko, Brusel

   

  Jazykový režim: anglický

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB