Dôležité odkazy na webstránky:

Portugalsko, Lisabon - Kybernetické trestné činy a e-dôkazy

  Číslo: 
  CR/2019/06
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Cybercrime and e-evidence II
  Miesto konania: 
  Centro de Estudos Judiciarios (CES), Portugal
  Termín: 
  9. Máj 2019 - 9:00 - 10. Máj 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  20. Február 2019

  Popis:

   

  The seminar will address issues such as new digital trends in cybercrime; data analysis; cryptocurrency investigations; computer searches, including remote access searches; digital forensics and presenting e-evidence in court, both from the prosecution and defense perspectives.

  Participants will be assisted by international and national experts in cybercrime, cryptocurrency and digital forensics. The training will include presentations on the necessary technical and legal tools focusing on the topics of the training's practical cases.

  Identification of training needs: the participants are expected to have the necessary pre-understanding of the fundamentals of computer and networking architecture and the international legal framework applicable to the cybercrime and e-evidence domains. 

  Expected learning outcomes: a deeper understanding of cybercrime, cryptocurrencies and digital forensics, ultimately aimed at presenting and evaluating the relevant findings in Court.

   

  Metodológia:

  The seminar will be based on practical workshops addressing problems in cybercrime specific contexts, cryptocurrency investigations and digital forensics, working on case scenarios inspired by real facts and involving both national and cross-border judicial cooperation. This training will require interaction between the participants forming the workshop groups. Participants will comment on the practical cases according to their national legal systems and, most importantly, learn about their colleagues' systems in counterpart Member States.

  Cieľová skupina: 

  Judges and prosecutors from all Member States involved in judicial cooperation in criminal matters and/or dealing with cross-border criminal cases and cyvbercrime. This is an advanced seminar for practitioners with more than 3 years of experience in handling cybercrime cases. 

   

  Miesto konania: Portugalsko, Lisabon

   

  Jazykový režim: anglický - úroveň - pokročilí - B2 - C2

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB