Dôležité odkazy na webstránky:

Španielsko, Madrid - Boj proti terorizmu

  Číslo: 
  CR/2019/05
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Counter - Terrorism
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  11. Apríl 2019 - 9:00 - 12. Apríl 2019 - 15:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  5. Február 2019

  Popis:

  Specialised day-and-a-half training focused on the practical evidentiary challenges involved in the investigation, prosecution and trial of terrorism cases. This training will gather judges and prosecutors from different EU Member States to exchange views and best practices on the treatment of terrorism cases, the gathering and use of evidence from third States and conflict zones, the use of intelligence as evidence, and the use of evidence from social media and other online platforms. Participants will be divided into breakout groups to discuss practical cases and investigative approaches to complex files. Through plenary and roundtable discussions, practitioners will exchange views with other experts in this field and share their own national experience in dealing with foreign fighters and home-grown terrorism. Supporting lectures will offer an overview of the most recent legal developments in the field of counter-terrorism, including the new EU Directive on combating terrorism, the role of judicial cooperation in tackling terrorism, and the support offered by EU institutions and agencies therein.

  Cieľová skupina:

  Judges and prosecutors from all EU Member States, with experience in the treatment of terrorism or related complex cross-border criminal cases.

   

  Miesto konania: Španielsko, Madrid

   

  Jazykový režim: anglický

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená súhlasom priameho nadriadeného s účasťou na zahraničnom seminári a  akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB