Dôležité odkazy na webstránky:

Slovinsko, Ljubljana - Ľudské práva

  Číslo: 
  HFR/2019/02
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  EJTN-AEAJ Training on Conflicts of Norms/Multi-level protection in the Application of Fundamental Rights
  Miesto konania: 
  Ljubljana
  Termín: 
  14. Marec 2019 - 9:00 - 15. Marec 2019 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  11. Január 2019

  Popis:

  Jeden a pol dňový seminár  organizovaný v spolupráci so Združením európskych správnych sudcov (AEAJ) a zameraný na konštruktívne riešenia konfliktov medzi vnútroštátnym a európskym právom pri uplatňovaní základných práv a slobôd.

   

  Odborná príprava bude zabezpečená akademikmi a odborníkmi a bude zameraná na  témy, ako sú  konflikty medzi súdnymi a administratívnymi rozhodnutiami a základnými právami, konflikty medzi primárnym a sekundárnym právom EÚ a medzi Európskym dohovorom o ľudských právach (EDĽP). ).

   

  Tento seminár  bude kombinovať teoretické prednášky s praktickými workshopmi založenými na špecializovaných prípadových štúdiách a bude slúžiť ako fórum na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi sudcami z celej EÚ. Od účastníkov sa očakáva, že budú mať nejaké základné vedomosti o predmete.

   

   

  Cieľová skupina: 

  sudcovia pre správne právo

   

  Miesto konania: Slovinsko, Ljubljana

   

  Jazykový režim: anglický

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

  Polročný tréning organizovaný v spolupráci so Združením európskych správnych sudcov (AEAJ) a zameraný na konštruktívne riešenia konfliktov medzi vnútroštátnym a európskym právom pri uplatňovaní základných práv a slobôd.

   

  Odborná príprava bude prebiehať poprednými akademikmi a odborníkmi a bude sa vzťahovať na také rozdielne témy, ako sú potenciálne konflikty medzi súdnymi a administratívnymi rozhodnutiami a základnými právami, konflikty medzi primárnym a sekundárnym právom EÚ a medzi bývalým a Európskym dohovorom o ľudských právach (EDĽP). ).

   

  Toto školenie bude kombinovať teoretické prednášky s praktickými workshopmi založenými na špecializovaných prípadových štúdiách a bude slúžiť ako fórum na výmenu poznatkov a osvedčených postupov medzi sudcami z celej EÚ. Od účastníkov sa očakáva, že budú mať nejaké základné vedomosti o predmete.

   

  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB