Dôležité odkazy na webstránky:

Španielsko, Barcelona - Jazykové vzdelávanie - spolupráca v civilných veciach

  Číslo: 
  LI/2019/02
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Legal Language Training in Cooperation in Civil Matters
  Miesto konania: 
  Barcelona
  Termín: 
  1. Apríl 2019 - 9:00 - 5. Apríl 2019 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  11. Január 2019

  Popis:

   

  A five day, face-to-face course designed for EU judges and prosecutors working within judicial cooperation in civil matters.

  It aims at developing both legal and linguistics skills of the participants by combining legal information and language exercises in a practical and dynamic way.

  Participants are divided in four small groups, three to be developed in English and one to be carried out in French.

  Each group is trained for the entire week by a team composed of a linguist expert and a legal expert acting simultaneously.

  The course combines theoretical and practical sessions of the four basic language skills: reading, writing, speaking, listening, within legal terminology.

  Before the face-to-face seminar components, participants will be invited to check their knowledge and prepare for the seminars by doing some legal and language exercises, which will be prepared by the project experts, and available for participants on EJTN's training platform.

   

  Cieľová skupina: 

  Judges and prosecutors from all EU Members States involved in judicial cooperation in civil matters and having the B2 language level  as per Common European Framework of Reference for Language

   

   

  Miesto konania: Španielsko, Barcelona

   

  Jazykový režim: anglický, francúzsky

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB