Dôležité odkazy na webstránky:

Portugalsko, Lisabon - Počítačová kriminalita a e-dôkazy

  Číslo: 
  CR/2019/03
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Cybercrime nad E-Evidence I
  Miesto konania: 
  Centro de Estudos Judiciarios (CES), Portugal
  Termín: 
  20. Marec 2019 - 9:00 - 22. Marec 2019 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  15. Január 2019

   

  The seminar will address such issues as the international framework on cybercrime, e-evidence and privacy; jurisdiction problems and cross-border access to data; orders for the preservation/production of computer data and subscriber information to Service Providers; Europol's and Eurojust's roles in facilitating cross-border investigations involving cybercrime and/or e-evidence.

  Participants will be assisted by international and national experts, Europol and Eurojust representatives. The training will include presentations on the fundamental technical and legal concepts, the role of Eurojust and Europol in judicial cooperation in criminal matters, focusing on the topics of the training's practical cases.

   

  Expected learning outcomes: a coherent and systematic understanding of fundamental technical and legal problems, concepts and tools, involving cybercrime and e-evidence; a better comprehension of the role's that may be played by Eurojust and Europol in these domains.

   

  Methodology and format

  Two day training based on multiple presentations and a ‘learn-by-doing' component. Judges and prosecutors from all member States will be involved in practical workshops addressing problems of jurisdiction and international cooperation in cybercrime and the gathering of e-evidence, working on case scenarios inspired by real facts and involving both national and cross-border judicial cooperation. This training will require interaction between the participants forming the workshop groups. Participants will comment on the practical cases according to their national legal systems and, most importantly, learn about their colleagues' systems in counterpart Member States.

   

   

  Miesto konania: Portugalsko, Lisabon

   

  Jazykový režim: anglický

   

  Finančné podmienky: v prílohe

   

  V prípade, že nevyplníte prihlásenie na našom portáli vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Účasť na seminári je podmienená akceptáciou nominácie zo strany EJTN.

   

  Upozornenie:

  Vzhľadom na skutočnosť, že celý proces nominácie zo strany JA SR do EJTN na zahraničné semináre prebieha on-line prostredníctvom OSP (Online System for Participants) je potrebné  zvažovať reálne možnosti účasti pri prihlasovaní na konkrétny seminár, nakoľko po termíne stanovenom EJTN na nomináciu sa systém uzatvára.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty na základe ktorej bude vyznačená vaša aktívna účasť na podujatí.   

   

  Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii. 

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  EJTN_CFP_Updated Nov 2018.pdf740.08 KB
  FAQ_section - updated December 2018.pdf874.92 KB