Dôležité odkazy na webstránky:

Výmenný program pre justičné autority - špecializované výmeny

  Číslo: 
  6/2019/ŠpV
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Exchange Programme for Judicial Authorities - specialised exchanges
  Miesto konania: 
  Členské štáty EÚ
  Termín: 
  1. Január 2019 - 9:00 - 31. December 2019 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  14. December 2018

   

  Európska justičná vzdelávacia sieť (EJTN) v roku 2019 organizuje  špecializované výmenné pobyty v trvaní 5 dní pre sudcov a prokurátorov.

   

  POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN  - https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/. Tento systém bude otvorený iba do 14.12.2018. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. 

   

  V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli (JA SR)  ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, vaše prihlásenie nebude akceptované.

   

   

  Cieľová skupina: sudcovia a prokurátori

   

  Dĺžka pobytu: 5 dní

   

  Znalosť jazyka: jazyk prijímajúcej krajiny alebo francúzsky jazyk

   

  Dátum:  v priebehu roka 2019

   

  Stanovené oblasti, počty a krajiny:  Note on specialised exchanges

   

  Anti-corruption;  Asylum-Refugee law; Banking law;  Company law; Competition law; Counter-Terrorism;  Environmental law;  Family law; Financial crime;  Intellectual Property Law;  Juvenile law;

  Labour law;  Mediation; Organised Crime;Patent law;Sentence Enforcement;Tax Law

   

  Informácie o počte miest v jednotlivých krajinách, hosťujúcej krajine, pracovnom jazyku sú na web stránke http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/; kde sa prihlasuje aj na uvedený program.

   

  Finančné podmienky:  EJTN Corporate Financial Policy

   

  Vyhodnotenie:  Každý účastník  špecializovanej výmeny  vypracuje hodnotenie formou  hodnotiaceho  dotazníka, ktorý mu bude zaslaný

   

  Prihlásenie: on-line na adrese http://ejtn-exchange.azurewebsites.net/; v termíne do 14.12.2018. Účasť je podmienená akcptáciou zo strany EJTN.

   

  Prihlasovací kód: VPJA/2019/ŠpV

   

   

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho ešte nemáte nahraté vo svojich osobných súborov.

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

   Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   Program  je určený výlučne pre sudcov a prokurátorov.

   

   

   

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  3
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk