Dôležité odkazy na webstránky:

Luxemburg - Dlhodobé stáže na Súdnom dvore EÚ - 6 mesiacov

  Číslo: 
  4/2018/SD
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Long Term Exchange - CJEU
  Miesto konania: 
  Luxemburg, Súdny dvor EÚ
  Termín: 
  1. September 2019 - 9:00 - 28. Február 2020 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  14. December 2018

   

  Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o dlhodobú stáž na uvedenej inštitúcii.

   

  POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN  https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/. Tento systém bude otvorený iba do 14.12.2018. Po tomto termíne bude systém uzatvorený. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov.

   

   

  Výber z nominovaných účastnikov uskutočňuje priamo CJEU.

   

   

  V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli (JA SR), ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, Vaše prihlásenie nebude akceptované.

   

  Prihlasovací kód: CJEU-6/2018/JASR

   

  Podmienky účasti: Requirements and calendar of long-term training periods

   

  Finančné podmienky: Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie. Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom v priebehu január-apríl 2018. Požiadavky pre záujemcov a podmienky sú uvedené v prílohe str. 2.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o dlhodobú stáž v zahraničí je potrebné mať predbežný súhlas priameho nadriadeného s účasťou na dlhodobej stáži v zahraničí v termíne do 14.12.2018 pred samotnou nomináciou.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk