Dôležité odkazy na webstránky:

Holandsko, Hague - Dlhodobá stáž EUROJUST - 3 mesiace

  Číslo: 
  4/2019/Eurojust
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Long term Exchange - EUROJUST
  Miesto konania: 
  EUROJUST - Hague
  Termín: 
  1. Január 2019 - 9:00 - 31. December 2019 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  14. December 2018

   

  Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o dlhodobú stáž v trvaní 3 mesiacov  na uvedenej inštitúcii.

   

  POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN. Tento systém bude otvorený iba do 14.12.2018. Po tomto termíne bude systém na prihlasovanie uzatvorený. Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli ja-sr.sk a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. Výber z nominovaných  účastnikov uskutočňuje EUROJUST.

   

   V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, Vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Podmienkou výberu a nominácie je prihlásenie do oboch systémov (EJTN a JASR).

   

   

  Podmienky: Requirements and calendar of long-term training periods

   

   

  Prihlasovacia adresa:  https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/

   

  Prihlasovací kód: EUROJUST/2019/JASR

   

  Jazyk: sledujte pokyny v elektronickom prihlasovaní  - anglický alebo francúzsky -  (úroveň znalostí bude preverená v krátkom telefonickom rozhovore zo strany slovenského zastúpenia Eurojust-u, kde sa stáž bude vykonávať)

   

  Cieľová skupina: sudcovia, prokurátori - podmienky v prílohe

   

  Finančné podmienky, popis: Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie. Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom v priebehu mesiacov  január - február 2018.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o dlhodobé stáže je potrebné mať súhlas priameho nadriadeného s účasťou na dlhodobej stáži v zahraničí v termíne do 14.12.2018 pred uskutočnením samotnej nominácie.

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Zodpovedný koordinátor: 
  EJTN
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk