Dôležité odkazy na webstránky:

Francúzsko, Štrasbourg - Dlhodobá stáž na Európskom súde pre ľudské práva - 12 mesiacov

  Číslo: 
  3/2019/ECtHR
  Druh: 
  viacdenný
  Typ: 
  Zahraničné semináre
  Plný názov: 
  Long Term Exchange - European Court of Human Rights (ECtHR)
  Miesto konania: 
  Európsky súd pre ľudské práva, Štrasburg
  Termín: 
  1. September 2019 - 9:00 - 31. August 2020 - 14:00
  Dátum uzávierky prihlášky: 
  14. December 2018

   

  Európska justičná vzdelávacia sieť otvára aj tento rok možnosť uchádzať sa o dlhodobú stáž na Európskom súde pre ľudské práva pre sudcov a prokurátorov.

   

   Popis, podmienky a zameranie dlhodobého študijného pobytu v prílohe.

   

  POZOR - Prihlášku vypĺňate tento rok elektronicky priamo do systému EJTN  https://ejtn-exchange.azurewebsites.net/.  Pri prihlasovaní  na uvedenej  adrese je potrebné priložiť aj  životopis (Europass format) v anglickom alebo francúzskom jazyku, použitím funkcionality „Add documents".

   

  V prípade že nevyplníte aj prihlásenie na našom portáli, ako aj elektronickú prihlášku v systéme EJTN, Vaše prihlásenie nebude môcť byť akceptované. Podmienkou výberu a nominácie je prihlásenie do oboch systémov (EJTN a JASR).

  Tento systém bude otvorený iba do 14.12.2018. Po tomto termíne bude systém uzatvorený.

   

  Poradie Vášho prihlasovania sa však bude počítať podľa kliknutia na našom portáli JA SR a to v zmysle zásad pre výber účastníkov. Výber z nominovaných účastníkov uskutočňuje priamo ECtHR v mesiacoch január - apríl 2019. 

   

  Prihlasovací kód: ECtHR/2019/JASR

   

  Znalosť cudzieho jazyka:  v prílohe na str. 2

   

  Cieľová skupina: sudcovia a prokurátori

   

  Finančné podmienky:

  Program je plne hradený z prostriedkov Európskej komisie - EJTN. Podrobnejšie informácie budú odoslané akceptovaným účastníkom v priebehu január - apríl 2019. Požiadavky pre záujemcov a finančné podmienky sú uvedené v prílohe str. 1,2.

   

  Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o dlhodobú stáž v zahraničí je potrebné mať predbežný súhlas priameho nadriadeného s účasťou na dlhodobej stáži v zahraničí v termíne do 14.12.2017 pred uskutočnením nominácie .

   

  Pripomíname Vám povinnosť nahrať vlastnoručne podpísané, oskenované čestné prehlásenie o požadovanej znalosti cudzieho jazyka (postup tu: http://www.ja-sr.sk/node/3837) do svojich osobných súborov v prípade, že ho tam ešte nemáte nahraté.

   

  Zároveň pripomíname povinnosť každého účastníka zahraničného seminára nahrať do 15 dní od návratu z podujatia správu zo zahraničnej cesty. Správa zo zahraničnej cesty pre účely JA SR môže byť rovnaká, akú odovzdávate vo svojej inštitúcii alebo v EJTN. V zásade by mala obsahovať dátum, miesto, čas konania akcie, organizáciu, obsah podujatia, finančné podmienky a odborný prínos pre Vašu prax, rozsah min. 1 normostrany. Ďalšie odborné spracovanie obsahu seminára uvedené v tejto správe môže byť použité s cieľom skvalitniť obsah vzdelávania v našej inštitúcii.

   

  Nahratie dokumentu do osobných súborov: Vľavo dole pod Vašim menom kliknite na "Môj účet", následne vpravo hore kliknite na "Osobné súbory" a následne vľavo dole na "Vybrať súbor". Nahratie prebieha podobne ako pri prílohe emailu. Správa sa nahrá do systému, kde je viditeľná pre Vás a zamestnancov akadémie.

   

   

  Odborný garant: 
  EJTN
  Primárna cieľová skupina: 
  Sudcovia
  Prokurátori
  Počet účastníkov: 
  1
  Zodpovedný koordinátor: 
  EJTN
  Tajomník JA pre prípravu: 
  JUDr. Dagmar Hupková
  Urgentná komunikácia: 
  dagmar.hupkova@justice.sk
  PrílohaVeľkosť
  ECtHR - podmienky.pdf216.08 KB