Dôležité odkazy na webstránky:

Zmluvy za rok 2018

Číslo

zmluvy

Zmluvný

partner

Dátum

podpisu

Dátum

účinnosti

Platnosť

do:

príloha
44/2018ŠTS3.1.20183.1.201831.12.2018príloha - rozpis
57/2018BKS SAFETY s.r.o.29.1.20181.2.201831.1.2021zmluva
76/2018Orange Slovensko a.s.29.1.201830.1.201neurčitodohoda
78/2018ITALMARKET SLOVAKIA a.s.29.1.20181.2.201831.1.2020

zmluva

80/2018BUF s.r.o.31.1.20181.3.201831.12.2018zmluva
95/2018Clean-tonery s.r.o.20.20.20181.3.201828.2.2020zmluva
98/2018I.M.D.K pekáreň26.20.20181.3.201828.2.2020zmluva
99/2018Nakladatelství C.H. BECK13.20.20181.3.201828.2.2019

zmluva

117/2018Mesto Pezinok15.3.201816.3,201831.12.2018dohoda
150/2018Kancelária súdnej rady SR2.5.201831.5.201830.11.2018dodatok č.3
155/2018Merate s.r.o.7.5.201814.5.201829.5.2018zmluva
156/2018Merate s.r.o.7.5.201814.5.201829.5.2018zmluva
168/2018BKS SAFETY s.r.o.23.5.201825.5.201831.1.2021

zmluva

205/2018Merate s.r.o.20.6.201829.6.201831.8.2018zmluva
206/2018LEON global s.r.o.19.6.20181.7.201830.6.2020zmluva
213/2018lamitec s.r.o.20.6.20181.7.201830.6.2020zmluva
233/2018MSSR25.7.201826.7.201831.3.2021zmluva
250/2018Bidfood Slovakia s.r.o.27.8.20181.9.201831.8.2020zmluva
251/2018BETRIX s.r.o.27.8.20181.9.201831.8.2020zmluva
254/2018INFO-S-NET s.r.o.6.9.201815.9.201816.9.2020zmluva
261/2018UPSVaR13.9.201814.9.20185.12.2018protokol
280/2018Sprinton s.r.o.17.10.201818.10.201831.12.2018zmluva
282/2018Swan a.s.17.10.20181.11.201831.10.2022zmluva
286/2018Slovak telekom a.s.23.10.20181.11.201831.10.2020zmluva
294/2018BCF s.r.o.19.11.20181.1.201931.12.2019zmluva
299/2018INTA s.r.o.15.11.201819.11.201818.11.2023zmluva
304/2018Deltech a.s.21.11.20181.12.201830.11.2021zmluva
309/2018Nemocnica pre obv. a ods.22.11.20181.1.201931.12.2023zmluva
314/2018ŠTS5.12.20181.1.201931.12.2019príloha
315/2018UPSVaR SR16.11.201830.11.201815.12.2018dohoda
316/2018UK Bratislava12.11.201830.11.2018neurčitozmluva
322/2018Ricoh Slovakia s.r.o.6.12.201815.12.201814.12.2020zmluva
331/2018Pavol Pavlacký KOVOSPOL12.12.20181.1.201931.12.2021zmluva
340/2018Kancelária súdnej rady10.12.201811.12.2018neurčitozmluva
341/2018UPSVaR SR19.12.201816.1.201919.6.2019protokol
354/2018Noba Smoker18.12.20181.1.201931.12.2021zmluva
355/2018Lacnea Slovakia18.12.20181.1.201831.12.2020zmluva