Dôležité odkazy na webstránky:

Organizačná štruktúra Justičnej akadémie

Justičná akadémia sa riadi okrem zákona č. 548/2003 Z. z. aj štatútom a organizačným poriadkom Justičnej akadémie, ktoré upravujú právomoci jednotlivých organizačných súčastí zriadených v Justičnej akedémii. V súčasnosti pracuje v Justičnej akadémiii  celkovo 30 zamestnancov, ktorých status je upravený  v  zákone č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Z uvedeného počtu pôsobí 14 zamestnancov na detašovanom pracovisku Justičnej akadémie v Omšení a 16 zamestnancov v sídle akadémie v Pezinku.

 

Justičná akadémia sa člení na tieto základné organizačné zložky:

a) riaditeľ

b) zástupca riaditeľa

c) kancelária akadémie

d) katedra justičného vzdelávania

e) útvar justičného vzdelávania

f) útvar ekonomiky a vnútornej správy a DP Omšenie

g) regionálne učebne

 

PrílohaVeľkosť
Organizačný poriadok od 01.09.2017.pdf294.42 KB
Organizačná štruktúra od 01.09.2017.pdf213.51 KB