Dôležité odkazy na webstránky:

Katedra justičného vzdelávania

Vzdelávanie vykonáva akadémia prostredníctvom katedier justičného vzdelávania.

 

Katedra verejného práva zabezpečuje:

 • predskúškové a prípravné vzdelávanie
 • trestné právo a kriminalistika
 • ústavné právo
 • správne právo
 • medzinárodné a európske právo dotýkajúce sa oblastí trestného a správneho práva
 • odborná justičná skúška
 • zabezpečuje výkon odbornej justičnej skúšky a kontrolu databázy spisov

 

V súčasnom období zastáva funkciu vedúcej Katedry verejného práva JUDr. Lucia Čentéšová, ktorá bola do funkcie vymenovaná riaditeľom akadémie s účinnosťou od 19.01.2017.

 

Katedra súkromného práva zabezpečuje:

 • občianskej právo (rodinné právo, pracovné právo)
 • obchodné právo
 • medzinárodné a európske právo dotýkajúce sa oblastí civilného práva
 • vzdelávanie v oblasti spoločensko-vedných disciplín
 • cudzie jazyky

 

V súčasnom období zastáva funkciu vedúceho Katedry justičného vzdelávania JUDr. Eduard Korpáš, PhD., ktorý bol do funkcie vymenovaný riaditeľom akadémie s účinnosťou od 01.05.2016.

 

 

Nemali by ste prehliadnuť:

- aktuálnu judikatúru súdov Slovenskej republiky

- aktuálnu judikatúru súdov Českej republiky

- výber z medzinárodného práva NS SR

- portál s množstvom právnych informácií