Dôležité odkazy na webstránky:

Zmluvy za rok 2015

Číslo

zmluvy

Zmluvný

partner

Dátum

podpisu

Dátum

účinnosti

Platnosť

do:

príloha
34/2015ŠTS2.1.20152.1.201531.12.2015dodatok č.4
111/2015Le CHEQUE29.1.20152.2.201531.1.2016zmluva
117/2015Mesto Pezinok29.1.20151.1.201531.12.2015dohoda
118/2015Clean tonery4.2.201516.2.201517.2.2017zmluva
131/2015Noba Smoker23.2.20151.3.201528.2.2016zmluva
132/2015Bratpek25.2.20151.3.201528.2.2017zmluva
135/2015Tuchyňa výťahy16.2.201517.2.201530.9.2017dodatok č.1
141/2015ZSE a.s.16.2.20151.3.201529.2.2016zmluva
166/2015TVK a.s.4.3.20156.3.2015neurčitázmluva
216/2015SPP a.s.9.4.20151.7.201530.6.2017dodatok č.2
220/2015Kancelária Súdnej rady8.4.201510.4.201514.4.2015zmluva
235/2015Krajské riaditeľstvo PZ Trenčín21.4.201521.4.2015neurčitázmluva
248/2015Italmarket Slovakia a.s.13.5.201514.5.201513.5.2017zmluva
249/2015Deltech a.s.5.5.20157.5.20157.6.2015zmluva
251/2015Kancelária Súdnej rady20.5.201527.5.201529.5.2015zmluva
296/2015Slovak telekom22.6.201523.6.201521.6.2017zmluva
300/2015 Ministerstvo vnútra SR5.6.201523.6.2015neurčitádohoda
311/2015Lamitec s.r.o.26.6.20151.7.201530.6.2016zmluva
312/2015Banchem s.r.o.25.6.20151.7.201530.6.2016zmluva
313/2015Banchem s.r.o.25.6.20151.7.201530.6.2016zmluva
382/2015Bidvest Slovakia s.r.o.30.7.20151.8.201531.7.2016zmluva
383/2015ŠTS10.7.20151.8.201531.5.2016príloha
398/2015Betrix s.r.o.12.8.201515.8.201516.8.2016zmluva
399/2015Betrix s.r.o.12.8.201515.8.201516.8.2015zmluva
418/2015Víno Matyšák s.r.o.9.9.201516.9201515.9.2016zmluva
424/2015Slovenská asociácia EÚ práva o.z.7.9.20151.7.201530.6.2019zmluva
427/2015IMP Trade s.r.o.16.9.201517.9.201516.9.2016zmluva
447/2015Deltech a.s.2.12.20152.12.201530.10.2018zmluva
457/2015Kancelária súdnej rady9.11.201516.12.201521.12.2015zmluva
483/2015Nakladatelství CH Beck14.12.20151.1.201631.12.2016zmluva
498/2015Kovospol Šandora17.12.20151.1.201631.12.2016zmluva
499/2015Noba Smoker s.r.o.17.12.20151.1.201631.12.2016zmluva
500/2015Lacnea Slovakia s.r.o.18.12.20151.1.201631.12.2016zmluva
501/2015Janek s.r.o.16.12.20151.1.201631.12.2016zmluva
525/2015Noba Smoker s.r.o.16.12.20151.1.201631.12.2016zmluva