Dôležité odkazy na webstránky:

Oznamy Justičnej akadémie Slovenskej Republiky

Rada

Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

 

podľa čl. II ods. 1 Volebného poriadku na funkciu predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov (ďalej len „volebný poriadok") vyhlasuje

 

dodatočnú voľbu na člena skúšobnej komisie č. 5 pre oblasť občianskeho práva

 

 

Návrhy na kandidátov podáva rade Justičnej akadémie Slovenskej republiky generálny prokurátor Slovenskej republiky, rada prokurátorov Slovenskej republiky.

 

Návrhy zasielajú kancelárii akadémie v termíne do 12.12.2018 do 12,00 hodiny tak, aby v tento deň boli doručené na adresu: Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok.

 

Obálku je potrebné označiť heslom „VK - Skúšobná komisia".

 

Termín volieb bude stanovený na 31. zasadnutí Rady Justičnej akadémie, ktorého termín bude určený a osloveným subjektom oznámený dodatočne. Navrhnutým kandidátom bude zaslaná pozvánka.

 

V prílohe pripájame Volebný poriadok na funkciu predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov.JUDr. Jana Bajánková

 

predsedníčka rady

Justičnej akadémie Slovenskej republiky

 

 

 

PrílohaVeľkosť
Volebny_poriadok_skúšobná_komisia_25_04_2017.pdf158.15 KB
Prava_a_povinnosti.pdf163.55 KB