Dôležité odkazy na webstránky:

Zmluvy za rok 2013

Číslo

zmluvy

Zmluvný

partner

Dátum

podpisu

Dátum

účinnosti

Platnosť

do:

príloha
74/2012Zmluva o výpožičke ŠTS11.12.20122.1.201331.12.2013dodatok
715/2012Kúpna zmluva Urbánek11.12.20121.1.201331.12.2013zmluva
38/2013Zmluva o výpožičke

 9.1.2013

21.1.2013

23.1.2013 

zmluva 

79/2013Servisná zmluva23.1.201323.1.201322.1.2014zmluva
115/2013Dohoda o vývoze odpadu Pezinok7.2.20137.2.201331.12.2013dohoda
143/2013Zmluva na dodávku el. energie ZSE12.2.20131.3.201328.2.2014zmluva
151/2013Dodatok č. k zmluve o výpožičke ŠTS14.1.201314.1.2013neurčito

dodatok

152/2013Poistenie motorového vozidla Kooperatíva6.2.201312.5.201321.6.2013zmluva
164/2013Kúpna zmluva NOBA-SMOKER22.2.20131.3.201328.2.2014zmluva
166/2013Zmluva pranie ESSENDER26.2.20131.3.201328.2.2014zmluva
176/2013Dodatok č.2 ŠTS refundácia nákladov30.1.20131.2.2013neurčito

dodstok

dodatok

227/2013Rámcová dohoda GPZVJS26.3.201326.3.2013neurčitodohoda
194/2013Zmluva o výpožičke28.3.201317.5.201322.5.2013

zmluva 

283/2013Dodatok k zmluve o poskytovaní VS16.4.201316.4.201316.4.2015dodatok
236/2013Dohoda o spolupáci24.4.201324.4.2013neurčitodohoda
335/2013Kúpna zmluva26.4.20132.5.201330.4.2014zmluva
337/2013Kúpna zmluva26.4.20131.5.201330.4.2014zmluva
338/2013Zmluva o poskytovaní služieb29.4.20132.5.2013vid.zmluvazmluva
381/2013Kúpna zmluva 2.5.20132.5.201330.4.2015zmluva
411/2013Zmluva o poskytovní služieb13.6.201314.6.201331.8.2013zmluva
412/2013Zmluva o poskytovní služieb13.6.201314.6.201331.8.2013zmluva
413/2013Zmluva o poskytovní služieb13.6.201314.6.201331.8.2013zmluva
415/2013Dodatok k zmluve o dodávke plynu13.6.20131.7.201330.6.2015dodatok
442/2013Kúpna zmnluva24.3.20131.7.2013vid.zmluvazmluva
449/2013Dohoda o postúpení práv a povinností25.6.201325.6.201331.12.2013dohoda
450/2013Kúpna zmluva2.7.201315.7.201314.7.2014zmluva
469/2013Zmluva o výpožičke23.7.201310.9.201312.9.2013

zmluva

dodatok

470/2013Zmluva o poskytnutí verejných služieb31.7.20131.8.201331.7.2018zmluva
501/2013Kúpna zmluva14.8.201315.8.201316.8.2015zmluva
506/2013Kúpna zmluva9.8.201315.8.201316.8.2013zmluva
518/2013Kúpna zmluva4.9.201315.9.201314.9.2014zmluva
601/2013Kúpna zmluva23.10.201323.10.2013vid.zmluvazmluva
629/3013Komisionárska zmluva7.11.20131.12.201331.1.2015zmluva
627/2013Zmluva o výpožičke11.11.201329.11.20133.12.2013zmluva
638/2013PZP a HP osobné vozidlo7.11.20137.11.20137.11.2014zmluva
40/2013Zmluva o poskytnutí služieb28.11.20131.1.201431.12.2018zmluva
666/2013Licenčná zmluva BECK ON LINE13.12.20131.1.201431.12.2014zmluva
688/2013Kúpna zmluva snehová fréza Mountfield13.12.201315.12.2013viď. zmluvazmluva
691/2013Kúpna zmluva KOVOSPOL18.12.20131.1.201431.12.2014zmluva
693/2013Kúpna zmluva Lacnea13.12.20131.1.201431.12.2014zmluva
714/2013Zmluva o výpožičke ŠPS31.12.20132.1.201431.12.2014

dodatok č.2

dodatok č.3