Dôležité odkazy na webstránky:

Knižnica

registrácia užívateľovrešerš

objednanie zasielania

obsahu časopisov

 
 
Knižnica Justičnej akadémie Slovenskej republiky SR bola zriadená 1. augusta 2006. Je špecializovanou knižnicou, ktorej úlohou je informačne podporovať vzdelávanie zamestnancov a spolupracovníkov Justičnej akadémie SR, poskytovať komplexné, spoľahlivé a aktuálne informácie pre sudcov, prokurátorov a čakateľov pôsobiacich v slovenskej justícii.
Používateľmi knižnice sú:
 • zamestnanci Justičnej akadémie SR, stáli a externí členovia pedagogického zboru,
 • účastníci vzdelávacích podujatí Justičnej akadémie SR,
 • ostatní pracovníci rezortu Ministerstva spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúry SR.
Knižničný fond knižnice tvoria:
 • knihy,
 • periodické dokumenty,
 • elektronické dokumenty (CD, DVD),
 • interné materiály zo vzdelávacích procesov.
Súčasné  druhové zloženie knižničného fondu:
 • počet kníh: 3249
 • počet časopisov: 340
 • počet elektronických dokumentov: 21
 • počet titulov odoberaných časopisov: 33
Tematická štruktúra knižničného fondu:
 • 77 % knižničného fondu tvoria dokumenty z jednotlivých odborov práva,
 • 23 % knižničného fondu tvoria dokumenty z ostatných vedných odborov (ekonómia, spoločenské vedy, prírodné vedy, slovníková a encyklopedická literatúra).
Typová štruktúra knižničného fondu
 • literatúra (monografie, zborníky, učebnice atď.) tvorí 58,1 % knižničného fondu
 • právne predpisy (texty primárnych a sekundárnych právnych predpisov, komentáre) tvoria 21,7 % knižničného fondu,
 • judikatúra tvorí 5,7 % knižničného fondu,
 • príručky (encyklopédie, slovníky, lexikóny atď.) tvoria 14,5 % knižničného fondu.
Jazyková štruktúra knižničného fondu
 • dokumenty v slovenskom a českom jazyku tvoria 67 %
 • dokumenty v cudzích jazykoch tvoria 33 %, ztoho 68 % v angličtine.
Knižničná činnosť je plne automatizovaná. Podmienky využívania knižnice, práva a povinnosti používateľov sú obsiahnuté v Knižničnom a výpožičnom poriadku.
 
 
PrílohaVeľkosť
Knižničný a výpožičný poriadok.pdf305.85 KB
Príloha č 1 Formuláre na vyplnenie176.51 KB