Dôležité odkazy na webstránky:

Zverejňovanie zmlúv v roku 2012

Číslo

zmluvy

Zmluvný

partner

Dátum

podpisu

Dátum

účinnosti

Platnosť

do:

príloha
74/2012Zmluva o výpožičke ŠTS2.1.20122.1.201231.12.2016zmluva
114/2012Obec Omšenie - vývoz komunálneho odpadu30.12.20111.1.201231.12.2012dohoda
191/2012Mesto Pezinok - komunálny odpad

16.1.2012

16.1.2012

1.1.2012

1.6.2012

31.12.2012

30.11.2012

dohoda

dohoda

194/2012Zmluva o poskytovaní služieb ÚVTOS28.2.20121.3.201228.2.2013zmluva
202/2012Zmluva o dodávkach nápojov Coca-Cola28.2.20121.3.201228.2.2013zmluva
205/2012Kúpna zmluva Noba-Smoker29.2.20121.3.201228.2.2013zmluva
212/2012Zmluva o dodávke elektriny ZSE29.2.20121.3.201228.2.2013

zmluva

dodatok

213/2012Zmluva o prevode správy majetku29.2.20121.3.2012neurčitozmluva
704/2011Zmluva o výpožičke KS v KE a JA SR30.12.20111.1.201231.12,2017zmluva
296/2012Kúpna zmluva Acker3.4.201216.4.201215.4.2013zmluva
297/2012Kúpna zmluva ASC11.4.201216.4.201215.4.2013zmluva
299/2012Kúpna zmluva Italmarket2.4.20121.4.201231.3.2013zmluva
383/2012Hromadný dodatok Telekom2.5.20122.5.20122.5.2014

dodatok1

dodatok2

386/2012Kúpna zmluva Zigo s.r.o.22.5.20121.6.201231.5.2013zmluva
420/2012PZP Kooperatíva18.6.201221.6.201220.6.2013zmluva
454/2012Kúpna zmluva NOWACO29.6.20121.7.201230.6.2013zmluva
467/2012Kúpna zmluva Betrix31.7.20121.8.201231.7.2013zmluva
500/2012Zmluva o poskytovaní ver. služieb14.8.201214.8.201214.8.2014zmluva
511/2012Kúpna zmluva Vinnum Galeria Bozen30.8.20121.9.201231.8.2013zmluva
626/2012Servisná zmluva Horvát31.10.20121.11.201231.10.2013zmluva
638/2012Výpočet zrážok - príloha TVS23.10.201223.10.201230.9.2015príloha
639/2012Zmluva o el. faktúre, Softip6.11.20126.11.2012neurčitozmluva
623/2012Zmluva C.H.Beck14.11.20121.1.201331.12.2013zmluva
642/2012VÚB a.s.2.1.20132.1.201331.12.2014dodatok
685/2012Zmluva Št. pokladnica30.11.20124.12.20126.12.2012zmluva
723/2012Zmluva Kovospol Šandora13.12.20121.1.201331.12.2013zmluva
740/2012Dohoda Obec Omšenie21.12.20121.1.201331.12,2013dohoda