Dôležité odkazy na webstránky:

Pedagogický zbor Justičnej akadémie

Podľa § 11 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú postavenie a úlohy pedagogického zboru Justičnej akadémie definované nasledovne:

 

(1) Vzdelávanie na jednotlivých úsekoch akadémie, navrhovanie obsahu, metodiky výučby a hodnotenia zabezpečuje pedagogický zbor. Výber členov pedagogického zboru uskutočňuje rada na návrhy ministra, súdnej rady, sudcovských rád, generálneho prokurátora a riaditeľa zo sudcov alebo prokurátorov, ktorí vykonávajú funkciu sudcu alebo prokurátora najmenej päť rokov, alebo z osôb, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dosiahnuté štúdiom v Slovenskej republike alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou. 
(2) Sudcovia, ktorí pôsobia ako stáli členovia pedagogického zboru, vykonávajú stáž podľa osobitného predpisu.
(3) Prokurátori, ktorí pôsobia ako stáli
členovia pedagogického zboru, sú do akadémie dočasne pridelení podľa osobitného predpisu.
(4) Sudcovia, prokurátori a iní členovia pedagogického zboru môžu pôsobiť v rámci akadémie aj ako externí vyučujúci.

PrílohaVeľkosť
Kritéria na výber členov pedagogického zboru z 22.10.200729.5 KB
Osobný dotazník uchádzača o status stáleho/externého člena pedagogického zboru JA 61 KB