Dôležité odkazy na webstránky:

Zoznam členov Rady Justičnej akadémie

1. JUDr. Martin Lauko, predseda, menovaný ministrom spravodlivosti SR

prokurátor netrestnej oblasti Generálnej prokuratúry SR

 

2. Doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD., podpredseda, menovaný Súdnou radou SR

sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici

 

3. Gabriela Sobolovská, člen, menovaná ministrom spravodlivosti SR

sudkyňa Okresného súdu Bratislava II.

 

4. JUDr. Jarsolav Chlebovič,člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR

sudca Krajského súdu v Košiciach

 

5. JUDr. Eva Mišíková, členka, menovaná ministrom spravodlivosti SR

prokurátorska Generálnej prokuratúry SR

 

6. JUDr. Milan Valla, člen, menovaný ministrom spravodlivosti SR

prokurátor Generálnej prokuratúry SR

 

7. JUDr. Roman Greguš, člen, menovaný Súdnou Radou SR

podpredseda Krajského súdu v Nitre

 

8. JUDr. Harald Stiffel, člen, menovaný Súdnou Radou SR

predseda trestného kolégia Najvyššieho súdu SR

 

9. JUDr. Anton Oriňák, člen, menovaný Súdnou Radou SR

podpredseda Krajského súdu v Prešove

 

10. JUDr. Imrich Volkai, člen, menovaný Súdnou Radou SR

predseda Krajského súdu v Košiciach

 

INFORMÁCIE o ZASADNUTIACH RADY JUSTIČNEJ AKADÉMIE (od mája 2008):

 

34. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (26.5. 2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (26.5. 2008) - TU

Prezenčná listina (26.5. 2008) - TU

 

35. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie

Pozvánka s programom (27.6. 2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (27.6. 2008) - TU

Prezenčná listina (27.6. 2008) - TU 

 

36. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

Pozvánka s programom (4.9. 2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (4.9. 2008) - TU

Prezenčná listina (4.9. 2008) - TU

 

37. Zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

Pozvánka s programom (13.10. 2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (13.10. 2008) - TU

Prezenčná listina (13.10. 2008) - TU 

 

38. mimoriadne zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

Pozvánka s programom (14.11.2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (14.11.2008) - TU

Prezenčná listina (14.11.2008) - TU

 

39. zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

Pozvánka s programom (4.12.2008) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (4.12.2008) - TU

Prezenčná listina (4.12.2008) - TU

 

40. zasadnutie Rady Justičnej akadémie:

Pozvánka s programom (16.2.2009) - TU

Zápisnica zo zasadnutia (16.2.2009) - TU

Prezenčná listina (16.2.2009) - TU