Dôležité odkazy na webstránky:

Elektronická zdravotná karta

Zavedenie elektronickej zdravotnej karty (tlačová správa MZ SR)

 

Elektronická zdravotná karta (článok v časopise TREND z 22.8.2007)

 

Praktické postrehy k EZK (diskusia na webe) 

Elektronická zdravotná karta môže pri akútnej liečbe urýchliť záchranu života. (Hospodárske noviny, str. 4 23.8.2007)