Dôležité odkazy na webstránky:

Zaujímavé WEB-links o informačných technológiách a o internete

Windows Marketplace - úvodná stránka

 

ENISA (European Network and Information Security Agency)
- Európska agentúra pre sieťovú a informačnú bezpečnosť - úvodná stránka / linky (anglický jazyk)