Dôležité odkazy na webstránky:

0506/2011

Typ: 
Faktúra
Čiastka (EUR): 
250,97
ciastka_faktury_num: 
250.97
Názov dodavateľa / IČO: 
Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410
Dátum vystavenia: 
11.10.2011
Dátum splatnosti: 
26.10.2011