Dôležité odkazy na webstránky:

034/04/2011/PK

Typ: 
Objednávka
Čiastka (EUR): 
100,00
Názov dodavateľa / IČO: 
Eurest s.r.o., Bratislava / 31342809
Dátum vystavenia: 
13.04.2011